Pe piața

frigului industrial

din 1996 

"Masfrigcom" SRL

Cum am început?

anul 1996

anul 1996

Compania Masfrigcom SRL a fost fondată pe 11 aprilie 1996 în orașul Strășeni pe baza secției experimentale a uzinei de importanță unională “Комплектхолодмаш”, care producea și furniza utilaj frigorific industrial pe întreg teritoriul fostei URSS.

Experiența bogată de lucru în cadrul uzinei “Комплектхолодмаш” ne-a permis în continuare să avansam în acest domeniu și să îl transformăm în destinul nostru. De la tehnologiile și principiille sovietice treptat am trecut la cele inovative și avansate europene în producerea frigului și exploatarea lui. 

Cunoștințele și capacitațile noastre în ingenerie și producere sunt în creștere continua și sunt destinate satisfacerii pieții interne. Producția noastră și serviciile prestate se caracterizează prin abordarea individuală pentru fiecare proiect în parte. 

Fotografii istorice:

Cine suntem astăzi?

În prezent deținem o bază industriala, tehnică cu o gamă largă de bunuri și materiale, numeroase vehicule, utilaje, unelete specializate precum și un colectiv de profesioniști.

Principalele direcții de activitate în prezent sunt:

– calculul frigului și selectarea utilajului frigorific conform cerințelor tehnice

 – fabricarea agregatelor frigorifice industriale pe baza componentelor producătorilor europeni de Top

 – montarea, reglarea și darea în exploatare a  obiectelor cu utilaj frigorific industrial și comercial

 – deservirea tehnică a echipamentelor frigorifice pe perioada garanției și post-garanției

 – izolarea cu panouri sandwich a încăperilor cu diferite destinații

 – asamblarea camerelor frigorifice pentru temperaturi pozitive și negative din panouri sandwich

 – instalarea ușilor frigorifice pentru temperaturi pozitive și negative 

 – vînzarea principalelor unități și componente a utilajului frigorific, panouri sandwich și uși frigorifice

Clienții noștri sunt antreprenori din diferite ramuri: agricultura, industria vinului, cărnii, peștelui, produselor lactate, semifabricatelor congelate, ramura medicinii și mulți alții.